Книги
Нано продукти
ОЧИЛА ЗА МЪГЛА И НОЩНО ШОФИРАНЕ
Парфюми и козметика
Принтери
Промо
черен и зелен чай
Общи условия

Общи условия

Използвайки този уебсайт (website) вие приемате тези условия
Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на Джей Ди- Лаптопс ЕООД (с търговско име КУПИ СЕГА) (“уебсайта”) вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.
Собственост над Съдържанието
Съдържанието на уебсайта, включително, но не само целия текст и всички изображения ("Съдържание"), е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на КУПИ СЕГА, е изрично забранено.
Използване на Уебсайта
КУПИ СЕГА разрешава да използвате уебсайта, както следва:
*вие имате право да разглеждате уебсайта, както и да отпечатвате извадки от Съдържанието единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;
*забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на КУПИ СЕГА;
*забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
При желание да ползвате част или цялото Съдържание на нашия уебсайт, моля да се обърнете за информация относно условията към КУПИ СЕГА на телефон: +359885779593
Отговорност
КУПИ СЕГА гарантира, че заявки направени през следните адреси (домейни): www.kupi-sega.com , www.kupi-sega.net , www.jd-laptops.com по подразбиране се изпълняват от www.kupi-sega.bg тъй като КУПИ СЕГА управлява и четерите домейна (www.kupi-sega.bg , www.kupi-sega.net , www.kupi-sega.com, www.jd-laptops.com). Следователно всяка една заявка направена на един от четерите домейна ще получи извлечение и електронна поща за заявка направена на www.kupi-sega.bg
КУПИ СЕГА се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
КУПИ СЕГА не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
КУПИ СЕГА не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на нейния уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. КУПИ СЕГА може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
КУПИ СЕГА не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.
КУПИ СЕГА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ ИЛИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА ВИ ДО И ПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА.
Връзки към уебсайтове на трети лица
Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от КУПИ СЕГА. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. КУПИ СЕГА няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.
При поръчка платена с банкова карта се начисляват 3% такса върху цялата стойност, които са платими от клиента.
С предоставянето на вашия електронен адрес(електронна поща) Вие се съгласявате да получавате месечния ни елетронен бюлетин, който се получава на Вашата електронна поща.
Получаването на счетоводен документ се извършва в деня на доставка или до 5 работни дни от съображение за сигурност. Ако деня на доставка на счетоводния документ е различен от този на доставката на дадената заявка, то доставката на документа е за сметка на клиента.
За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.