Алармена система HPA 3.0 Преглед отблизо

Алармена система HPA 3.0

ABS0511

Нов продукт

110 Артикула

157,00 лв с вкл. данък

Повече информация

Модел:HPA 3.0

Предназначение:

Модулна алармена система, предназначена за охрана на автомобили.

Начин на работа:

Алармената система охранява автомобила чрез следене за отваряне на врата, багажник или преден капак, счупване на стъкло и движение в обема на купето на автомобила- вграден ултразвуков датчик отчитащ движение в купето на автомобила.

Блокира запалването на двигателя и сигнализира при опит за кражба чрез звукова и светлинна сигнализация.

Управлява централно заключване и вдига електрически стъкла ако автомобила има съответното оборудване

Възможности:

 • Модулна алармена система със скачащ код
 • Автоматично заобикаляне на дефектирали зони при поемане под охрана на врати/капаци
 • Възможност за прекъсване на запалването с реле с N.C. контакти.
 • Възможност за включване без звук
 • Аварийно изключване с ПИН код
 • Функция имобилайзер
 • Автоматично вдигане на стъклата - опция
 • Управление на централно заключване с вградени релета
 • Вграден ултразвуков обемен датчик с възможност за изключване
 • Избираемо предупреждение за отворена врата
 • Функция „Паника”
 • Вход за допълнителни сензори
 • Памет за алармени събития
 • Обезопасително заключване на вратите при шьофиране – избираемо
 • 22 програмируеми функции позволяващи максимално адаптация към персоналните изисквания на всеки клиент и техническите изисквания поставени от всеки модел автомобил.

Инструкция за работа с алармена система HPA
Възможности
1. Енерго-независима памет за алармени събития и за състоянието на алармата
2. Светодиод с памет за алармени събития
3. Възможност за изключване на ултразвуковия обемен датчик
4. Предупреждение за отворена врата
5. Аварийно изключване
6. Запаметяване на до 7 бр. дистанционни управления
Включване на алармената система
Натиснете бутонът A на дистанционното управление /фиг. 1/. Вратите ще се заключат.
Сигнализация:
Два звукови сигнала от сирената
Два светлинни сигнала от мигачите
Включване с изключен обемен ултразвуков сензор
За да включите алармата с изключен обемен ултразвуков датчик натиснете бутон А и в рамките на 20 сек. натиснете бутон Б.
Изключване на алармената система
Натиснете бутонът А на дистанционното управление /фиг. 1/.
Вратите ще се отключат.
Сигнализация:
Един звуков сигнал от сирената
Един светлинен сигнал от мигачите
Аварийно изключване
Аварийното изключване позволява деактивиране на системата без употреба на дистанционно управление, само с въвеждане на пин код.
Фабричният пин код е пет цифрен и е изписан върху централата.
Процедурата за аварийно изключване е следната:
1. отворете вратата и рамките на 10 сек подайте „на контакт” – светодиода ще светне
2. в рамките на 10 сек върнетe контактния ключ от положение „на контакт”. В този момент светодиода ще започне да мига. Пребройте миганията, които отговарят на първата цифра от пин кода, след което натиснете сервизния бутон.
3.повторете процедурата и за останалите четири цифри от пин кода.
Памет за алармени събития
Когато системата е в режим на охрана запомня причините, поради които е алармирала и след като излезе от режим на охрана със светодиода докладва запомнената информация. В този случай светодиода мига на групи с пауза от 6 секунди между групите. Броят мигания определят следните причини:
1 – ултразвуков обемен датчик
2 – врати
3 – преден капак
4 – заден капак
5 – вход за допълнителен датчик
6 – подаване „на контакт”
7 – токов датчик
ГАРАНЦИОННА КАРТА
Условия за гаранционния сервиз:
1. Гаранционното поддържане е безплатно за проявен фабричен дефект.
2. Гаранционният сервиз не е безплатен когато:
2.1 Когато е правен опит за отстраняване на дефекти от неупълномощени от сервиза лица.
2.2 При сътресение, удари и повреди, получени в следствие на небрежно отношение или природни бедствия.
3. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП чл.120
Гаранцията е валидна в цялата страна.!
Гаранцията се признава само при предоставяне на валидна гаранционна карта.
ДАТА:
Фирма извършила монтажа:
Гаранционен срок 60 месеца